Wat is member care?

Het begrip 'member care' is een technische term geworden voor de ondersteuning van missionaire werkers. Wij hebben de volgende definitie ontwikkeld op basis van een Engelstalige omschrijving.

Member care betekent: missionaire werkers
(1) ondersteunen bij de voorbereiding op hun taak,
(2) stimuleren zich te blijven ontwikkelen en
(3) toe te rusten,
zodat ze effectief en evenwichtig zijn in werk en leven.

De Engelse definitie zegt: 'Member care is the ongoing preparation, equipping and empowering of Missionaries for effective and sustainable life, ministry and work' (Global Member Care Network).

Member care werkt! Als zendingswerkers de juiste hoeveelheid zorg ontvangen, functioneren ze beter en blijven ze langer op hun plek. Te weinig (maar ook te veel!) zorg betekent dat missionaire werkers minder effectief kunnen werken.


Waarom member care?

Missionaire werkers hebben een mooie, maar vaak ook uitdagende taak. Lichamelijk, geestelijk en emotioneel wordt er veel van een werker gevraagd. Dat begint al bij de voorbereiding op een uitzending, en het eindigt niet op het moment dat de uitgezondene voorgoed terugkeert in Nederland. In elke fase zijn er nieuwe gebeurtenissen die vragen om verwerking en aanpassing.

De omstandigheden waarin de werker functioneert, zijn doorgaans moeilijker dan in het thuisland. En dan hebben we het nog niet eens over situaties van oorlog, geweld, armoede en natuurrampen waarmee iemand geconfronteerd kan worden. Op verlof wordt er meestal veel van een werker verwacht. En als men in Nederland blijft, voelt het toch minder als 'thuis' dan gedacht. Op allerlei momenten in dit traject hebben missionaire werkers extra zorg en hulp nodig. Voor die zorg gebruiken we het begrip ‘member care’.