EZA122548_1-Boekomslag-samen-uit-grootVerschillende fasen

De indeling van onderstaand hulpaanbod berust op het 'raamwerk voor de uitzending en begeleiding van missionaire werkers'. Dit raamwerk wordt verder uitgewerkt in het boekje 'Samen uit, samen thuis - Samenwerken in de uitzending en begeleiding van missionaire werkers'.

Klik snel door naar de fase van jouw interesse:

1: Werving en selectie  2: Voorbereiding  3: Op de werkplek 
4: Verlof  5: Terugkeer (re-entry)  6: Trauma

Fase 1:
Werving & Selectie

De eerste fase van het raamwerk vraagt aandacht voor de wervings- en selectieprocedure. In deze fase kan er het wenselijk zijn om een psychologisch onderzoek of andere assesment uit te laten voeren. Hiervoor kan je binnen het netwerk van MemberCare Nederland onder andere terecht bij InTransit - De Hoop. Ook kan indien nodig in deze fase een medische keuring uitgevoerd worden via Bedrijfsarts4herders.

terug naar boven

Fase 2:
Voorbereiding

De tweede fase van het Raamwerk gaat over de voorbereiding van missionaire werkers. Als medewerkers zijn geaccepteerd door de missionaire organisatie en/of de kerkelijke gemeente, breekt daarna een tijd aan van verdere voorbereiding op het werk dat zij zullen gaan doen. Afhankelijk van de situatie kan deze voorbereiding uit verschillende onderdelen bestaan, die vaak tijd vragen. 

Fase 3:
Op de werkplek

Na bevestigd te zijn in de roeping en tijd genomen te hebben voor de voorbereiding, is de volgende fase aangebroken. De fase van uitzending naar het veld en het begin van het eigenlijke werk. 

terug naar boven

Fase 4:
Verlof

De verlofperiode is een tijd waar missionaire werkers naar uitzien en die ze vrezen. De reden hiervan is dat ze na een uitzendtermijn aan de ene kant tijd voor herstel, ontspanning en hernieuwde motivatie kunnen gebruiken, maar aan de andere kant te maken krijgen met allerlei verwachtingen en werkzaamheden die gedaan moeten worden in het thuisland. Het is zaak om de juiste balans te vinden. Onderstaande hulpbronnen zijn bedoeld ter ondersteuning in voorbereiding op of tijdens het verlof.

terug naar boven

Fase 5:
Terugkeer (re-entry)

Terugkomen naar het thuisland is voor veel missionaire werkers een ingrijpende gebeurtenis en zelfs moeilijker dan de overgang naar het buitenland. Aan de ene kant is Nederland veranderd en aan de andere kant is de werker zelf ook veranderd. Weer aansluiting vinden bij elkaar vergt veel inspanning. Onderstaande hulpbronnen kunnen hierbij helpen.

terug naar boven

Fase 6:
Trauma

Trauma is een onderwerp dat buiten de eerder beschreven vijf fasen valt, maar wat toch aparte aandacht verdient. Missionaire werkers hebben steeds vaker, ook persoonlijk, te maken met de trauma's van oorlog, geweld, gijzeling, verkrachting, natuurrampen, overvallen en moord. Dit kan zowel tijdens de uitzending voorkomen als na de terugkeer. Hoe ga je hier goed mee om en welke hulpbronnen zijn er beschikbaar binnen het netwerk indien er sprake is van een trauma.

terug naar boven