De activiteiten van Stichting MemberCare Nederland worden grotendeels uitgevoerd door een coördinator in samenwerking met een stuurgroep, bestaande uit vrijwilligers. Het werk van de coördinator is ondergebracht bij MissieNederland en de Nederlandse Zendingsraad. De stichting heeft een bestuur, dat toezicht houdt op de ontwikkelingen binnen het werk en het werkveld.

Stuurgroep

Mevr. Jiska Chin-A-Teh (coördinator MCNL)
Mevr. Marinka Deddens (InToMission)
Mevr. Antje Kieviet (Wycliffe Bijbelvertalers)
Dhr. Philip Blom (Bedrijfsarts4herders)
Dhr. René Houtman (Jeugd met een Opdracht / Het Kruispunt)
Dhr. Matthijs Westerkamp (CAMA Zending)

Toezichthoudend bestuur

Mevr. Corry Nap (voorzitter)
Dhr. Matthijs Westerkamp (penningmeester)
Mevr. Antje Kieviet (secretaris)

Terug naar MemberCare Nederland