Disclaimer:

Stichting MemberCare Nederland doet haar uiterste best om de professionaliteit en de integriteit van de leden van het netwerk te waarborgen. Tegelijkertijd aanvaardt MemberCare Nederland geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de diensten of producten die worden geleverd door de leden van genoemd netwerk.

Privacy statement:

Stichting MemberCare Nederland inventariseert en verbindt behoeften en aanbod op het gebied van zorg voor uitgezonden werkers. Zij geeft zelf geen zorg. Uiteraard willen zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons geeft. Wij doen dat op de volgende manieren:

U vindt aanbieders van diverse expertises op onze site. Deze voldoen aan criteria die de stichting stelt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze aanbieders; leest u daarvoor het beleid van de respectievelijke aanbieder op hun eigen website.

Wij verzenden (minstens) twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Deze brief wordt verstuurd aan mensen die zich hiervoor aangemeld hebben middels het geven van hun email adres. Deze email adressen worden alleen gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief van MemberCare Nederland en u kunt zich hier ten allen tijde voor uitschrijven.Wij stellen emailadressen nooit ter beschikking aan derden, anders dan wanneer het in het kader van een concrete hulpvraag nodig is.

Per e-mail ontvangen wij gerichte (hulp)vragen. Op uw email krijgt u óf rechtstreeks antwoord van ons met advies welke member care aanbieder te benaderen óf wij sturen uw email direct door aan een aanbieder met het verzoek contact met u op te nemen waarbij wij u altijd in de cc zetten.

Aanbieders van expertise die opgenomen willen worden in ons netwerk geven ons NAW gegevens die gedeeld worden op de website. Met het aanmelden voor het netwerk geven zij toestemming voor het delen van de NAW gegevens alsmede website details van hun bedrijf alsmede een telefoonnummer waar zij te bereiken zijn.

Als stichting is ons bestaan gewaarborgd in de stichtingen MissieNederland en de Nederlandse Zendingsraad. Wij hanteren het privacy beleid van MissieNederland.

Bekijk de uitgebreide versie

Laatst gewijzigd: 27 augustus 2018