Het netwerk van MemberCare Nederland bevordert en stimuleert de ondersteuning van en zorg voor missionaire werkers in alle fasen van de uitzending.

Missionair werkers, zendingsorganisaties en kerken krijgen via MemberCare Nederland toegang tot een netwerk van specialisten die support kunnen bieden op het gebied van bijvoorbeeld pastorale zorg, medische zorg, training & coaching en praktische ondersteuning. MemberCare Nederland biedt zelf geen member care, maar verwijst door naar hulpverleners binnen haar netwerk.

Wat doet MemberCare Nederland?

We inventariseren wat voor soort ondersteuning missionaire werkers, hun gezin en hun achterban nodig hebben.

We kijken welke hulp beschikbaar is. Wanneer uitzendende organisaties en gemeenten goede member care bieden, proberen we anderen mee te laten profiteren van deze kennis en ervaring.

Als passende hulp ontbreekt, stimuleren we verdere uitbreiding en ontwikkeling van het hulpaanbod.

We brengen missionaire werkers, zendingsorganisaties en kerken die hulp zoeken in contact met hulpgevers.

Internationaal

Als Nederlands netwerk maken we ook deel uit van diverse internationale netwerken. Allereerst maken we deel uit van Member Care Europe, een netwerk van member care-organisaties in verschillende Europese landen. Daarnaast zijn we verbonden met het Global Member Care Network. Op deze manier blijven we op de hoogte van ontwikkelingen elders.

Wil je ook betrokken raken? Meld je aan voor de besloten Facebookgroepen van MemberCare Europe en Global Member Care. Ook kun je je aanmelden voor de de nieuwsbrieven van beide partijen. Kies hier de nieuwsbrief waarvoor je je wilt aanmelden: Europa of wereldwijd.

Activiteiten

Regelmatig organiseren we studie- en toerustingsdagen voor en vanuit het netwerk van MemberCare Nederland. Ook werken we mee aan de toerusting voor thuisfrontteams van MissieNederland.

Jaarlijks organiseert MemberCare Nederland een toerustings- of bezinningsdag voor member care-specialisten en -coördinatoren, leidinggevenden van gemeenten, zendingsorganisaties en opleidingsinstituten.

Ook organiseren we regelmatig andere bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor member care-coördinatoren van (zendings)organisaties.