10 vuistregels voor de missionaire werker

1 augustus 2019 om 13:54
  • Profielafbeelding van MemberCare Nederland
    Door: MemberCare Nederland

Missionair werk in het buitenland is vaak uitdagend en soms zwaar. Wat kun je als missionaire werker zélf doen om in balans te blijven? Member Care Nederland geeft 10 tips voor het effectief en evenwichtig functioneren van de uitgezonden werker.

1) Je weet je geroepen. Je hebt een sterke visie, maar je staat ook open voor de mening van anderen.

2) Je hebt voldoende middelen voor geestelijke groei en je blijft daaraan werken.

3) a. Tijd en aandacht voor je partner en je kinderen zijn topprioriteiten. b. Je beseft dat single-zijn een gave én een opgave is. Je investeert in vriendschappen.

4) Je kent je sterke kanten en je valkuilen en je leert steeds beter hoe je met beide om moet gaan.

5) Je bent een teamspeler. Je leeft zelf van vergeving en je kunt anderen vergeven.

6) Je hebt een ondersteunend netwerk. Je communiceert regelmatig en open met je ondersteuners (gemeente) in Nederland. Je hebt afspraken gemaakt bij wie je verantwoording aflegt en voor wie en wat je verantwoordelijk bent.

7) Je denkt regelmatig na over jezelf en over je functioneren, alleen en met de hulp van een ander.

8) Je hebt iemand bij wie je onbekommerd je hart kunt uitstorten.

9) Je neemt regelmatig tijd voor ontspanning, vakantie en verlof. Het leven bestaat uit meer dan werk.

10) Je verwacht geen gespreid bedje als je terugkomt in Nederland. Je beseft dat remigreren vaak moeilijker is dan emigreren.

- MemberCare Nederland 

---
In het boek Uitgezonden (geschreven door Corry Nap - van Dalen) worden deze vuistregels besproken en aangevuld met een theoretische onderbouwing, ervaringsverhalen en praktische toepassingen. Het is een lees- en werkboek waarmee uitgezonden werkers op het veld zelf aan de slag kunnen. Aan uitzendende organisaties, membercarewerkers en het thuisfront biedt het concrete hulpmiddelen voor de begeleiding van hun werkers.

Meer kennisartikelen rondom member care

Een reactie op 'Het verdriet van de zending'

Onlangs verscheen in de serie 'Zendingserfgoedreeks' het boek Het verdriet van de zending van Freek Bakker. Hij geeft ee…
Lees verder

Take-away #4: Gevolgen van corona voor wereldwijde missie

Welke invloed heeft de coronapandemie tot nu toe gehad op mondiale zending vanuit Nederland? Wat leert de coronacrisis o…
Lees verder

Eenzaamheid onder zendingswerkers

Leven in een vreemde cultuur, een nieuwe taal leren, bouwen aan een lokaal netwerk… Het leven van zendingswerkers…
Lees verder