Het belang van veerkracht

16 februari 2012 om 15:17
 • Profielafbeelding van Jaap Ketelaar
  Door: Jaap Ketelaar

Moeilijke situaties in de kerk kunnen er toe leiden dat alle lust ons vergaat om nog een taak op te pakken. Hoe vergroot je je veerkracht?

Midden jaren negentig van de vorige eeuw werd een groot, internationaal onderzoek gestart naar de uitval van missionaire werkers.1 Daaruit bleek dat van de zendelingen die langer dan drie jaar, crosscultureel waren uitgezonden, een op de zes voortijdig terugkeerde. Internationaal gezien was dit de top vijf van uitvalfactoren:

 1. Kinderen (moeite met aanpassing aan de nieuwe cultuur, moeilijkheden met onderwijs, gezondheid of gedrag).
 2. Gezondheidsproblemen (mentale en/of lichamelijke gezondheid).
 3. Gebrek aan support (onvoldoende financiële, gebeds- en/of andere support van het thuisland)
 4. Problemen met collega’s (relatieproblemen met veldleiders of collega-zendelingen).
 5. Persoonlijke zorgen (laag zelfbeeld, stress, boosheid, onrealistische verwachtingen, eenzaamheid).

Ingrijpend

De uitval blijft niet beperkt tot dit specifieke missionaire werk. Ook wij kunnen in onze plaatselijke gemeente aanlopen tegen:

 • Zorgen op lichamelijk, mentaal en geestelijk vlak: bij ons en bij mensen die ons lief zijn
 • Relationele problemen: thuis en met teamleden in de kerk
 • Problemen door slechte organisatie, ondersteuning en communicatie in de kerk.

Dit kan ook bij ons leiden tot voortijdige terugtrekking uit het kerkenwerk, wat emotioneel en geestelijk vaak erg ingrijpend is. De lust vergaat ons om een nieuwe taak op te pakken. Hoe gaan we hiermee om? Wat we nodig hebben is veerkracht. Hoewel elke situatie natuurlijk anders is, geef ik een aantal aanwijzingen die veerkrachtverhogend werken.

 1. Erken de gebrokenheid van deze wereld, voel de pijn, maar zie de hoop die voor ons ligt, nu en in de toekomst.
  God is een God die altijd troost (2 Korintiërs 1 vers 3) Eens zal God alle tranen uit onze ogen wissen (Openbaring 21 vers 4).
 2. Erken de verantwoordelijkheid van God, voel uw vragen, maar kies voor vertrouwen op Hem.
  We hebben vragen waarom God dit toelaat en Hij legt niet alles uit, maar is Hij, als Hij zelfs Zijn Zoon voor ons heeft gegeven niet te vertrouwen, ook in deze omstandigheden (Romeinen 8 vers 31-32)?
 3. Erken uw eigen verantwoordelijkheid, voel de frustratie, maar aanvaard uzelf en blijf ondernemen.
  Paulus deed niet wat hij wilde, maar juist wat hij haatte (Romeinen 7 vers 15). En toch wist hij zich een geliefd kind van God en hij wijdde zich toe aan Gods werk in de gemeente.
 4. Erken de verantwoordelijkheid van de ander, voel de teleurstelling, maar vergeef en blijf verbonden.
  In Efeziërs 4 vers 32 zegt Paulus: “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” Door Gods kracht is samenleven en samenwerken mogelijk.

Leer persoonlijk en gezamenlijk van fouten en doe er wat mee. Bid dat God alles doet meewerken ten goede en houd vol!

 1. Worth Keeping – Global Perspectives on Best Practice in Missionary Retention, Rob Hay, Valerie Lim, Detlef Blöcher, Jaap Ketelaar and Sarah Hay, Wm Carey Library and WEA-Mission Commission, 2007

Uit idea(z)

Dit artikel werd geschreven voor idea 5 van 2010. idea is opgevolgd door ideaz, het praktijkblad over missionair kerk-zijn in wijk en wereld.

Meer kennisartikelen rondom member care

Een reactie op 'Het verdriet van de zending'

Onlangs verscheen in de serie 'Zendingserfgoedreeks' het boek Het verdriet van de zending van Freek Bakker. Hij geeft ee…
Lees verder

Take-away #4: Gevolgen van corona voor wereldwijde missie

Welke invloed heeft de coronapandemie tot nu toe gehad op mondiale zending vanuit Nederland? Wat leert de coronacrisis o…
Lees verder

Eenzaamheid onder zendingswerkers

Leven in een vreemde cultuur, een nieuwe taal leren, bouwen aan een lokaal netwerk… Het leven van zendingswerkers…
Lees verder